Voor sportlessen kunt u terecht in Spark United, het multi-verzamel sportgebouw van ... >>
Vanaf 4 oktober (10.00) wordt er elke woensdagochtend een wandeling door de Tuinen van ... >>
In samenwerking met de NOC*NSF is er voor de sportverenigingen in Nederland een structuur ... >>
Websites voor het centrale sportgebouw Spark United en de nieuwe buurt OV-dienst Vervoer ... >>
De Vereniging voor Besloten Vervoer Tuinen van West (Vervoer TvW) rijdt aanvullend op ... >>
 

Kaatswedstrijd Amsterdam.

Kaatswedstrijd wedstrijd te Amsterdam Op zaterdag 6 juni werd onder ideale omstandigheden de jaarlijkse KNKB - FBA wedstrijd in Amsterdam gehouden op sportpark De Eendracht. Bij de afdelings wedstrijd werd de finale tussen Hilversum (José Grond - Marinus Grond - Franke Ferwerda) & Den Haag (Gerben Bootsma - Peter Veltman - Simon van der Gaast) in een spannende partij pas in het voordeel van Hilversum beslist op de stand 5-5 / 6-6. Bij de door elkaar loten partij ging werd de finale gewonnen door Arjen Staphorsius (Dronten) Wopke Dotinga (Hoofddorp) en Nynke Brandsma (Amsterdam) / Jentje Deelstra (Rijswijk) en moesten Roel Westerhof (Alkmaar) , Jacob de Jong (Dronten) en Tom Twerda (Putten) genoegen nemen met de premie. De kleine premie ging naar het partuur van Jouke de Jong, (Dronten), Kees Sikkema (Dronten) en Sieger Siderius (Dronten) De wisselprijs,een heus Amsterdammertje, voor de beste kaatser van de dag, ging volledig terecht naar Gerben Bootsma die gedurende de gehele dag het perk van alle tegenstanders tot wanhoop bracht door een geweldige variatie in de opslag en veel directe opslag punten. De wedstrijd stond niet alleen qua aankleding in het teken van Amsterdam 2015, maar ook het prijzenpakket. Voor een iedere prijswinnaar was en een originele jute zak met typisch zeelieden voeding/dranken inhoud.

Partners van sportpark de Eendracht: