Voor sportlessen kunt u terecht in Spark United, het multi-verzamel sportgebouw van ... >>
Vanaf 4 oktober (10.00) wordt er elke woensdagochtend een wandeling door de Tuinen van ... >>
In samenwerking met de NOC*NSF is er voor de sportverenigingen in Nederland een structuur ... >>
Websites voor het centrale sportgebouw Spark United en de nieuwe buurt OV-dienst Vervoer ... >>
De Vereniging voor Besloten Vervoer Tuinen van West (Vervoer TvW) rijdt aanvullend op ... >>
 

Vacature sportparkmanager/directeur-bestuurder innovatief

Sportpark de Eendracht gaat de volgende fase in, per 26 april is er een solliciatieprocedure opgestart om een sportparkmanager/directeur-bestuurder te vinden.

Sportpark De Eendracht is een landschappelijke gelegen, middelgroot sportpark in stadsdeel Nieuw-West, gemeente Amsterdam. Het park heeft een belangrijke poortfunctie naar het volop in ontwikkeling zijnde recreatiegebied de Tuinen van West. Het betreft een sportpark met ambitie! De sportparticipatie in de omliggende wijken is het laagst van Amsterdam en moet omhoog. De uitdaging is om de maatschappelijke waarde van Sportpark De Eendracht te vergroten door een eigentijds exploitatiemodel: sportparkmanagement. Centraal hierbij staat een effectievere besteding van het beschikbare gemeenschapgeld en een verbetering van het gebruik door maatschappelijk ondernemerschap. Het exploitatiemodel dient als pilot voor zowel stadsdeel Nieuw-West als heel Amsterdam.

Om dit doel te bereiken, wordt het sportpark gefaseerd herontwikkeld. Daarnaast wordt de exploitatie van sportpark de Eendracht verzelfstandigd in een stichting.

Voor deze nieuwe beheerorganisatie zoeken wij een: sportparkmanager/directeur-bestuurder Innovatief klik hier voor de complete vacature tekst

Partners van sportpark de Eendracht: