Voor sportlessen kunt u terecht in Spark United, het multi-verzamel sportgebouw van ... >>
Vanaf 4 oktober (10.00) wordt er elke woensdagochtend een wandeling door de Tuinen van ... >>
In samenwerking met de NOC*NSF is er voor de sportverenigingen in Nederland een structuur ... >>
Websites voor het centrale sportgebouw Spark United en de nieuwe buurt OV-dienst Vervoer ... >>
De Vereniging voor Besloten Vervoer Tuinen van West (Vervoer TvW) rijdt aanvullend op ... >>
 

Parkmanagement

Stadsdeel Nieuw-West wil van Sportpark De Eendracht een innovatief, eigentijds en levendig sportpark maken, dat een belangrijke link heeft met de omliggende buurten. Hiervoor is een organisatie vereist welke snel kan inspelen op trends en ontwikkelingen. En een organisatie waarin efficiënt en slagvaardig kan worden gewerkt.

Het parkmanagement is organisatorisch belegd bij Stichting Sportpark De Eendracht. De stichting heeft een exploitatie- en huurovereenkomst met Stadsdeel Nieuw-West. De stichting heeft gebruiksovereenkomsten met verenigingen en andere sportorganisaties. Met sport als middel probeert de stichting daarnaast allerlei sociaal-maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Parkmanager Menso de Maar stuurt het gehele sportpark centraal aan en zorgt voor afstemming van het gebruik van het sportpark door verenigingen, marketing van het sportpark, het onderhoud, de evenementen, de verhuur en de samenwerking tussen de verschillende partijen op het park. De Sportparkmedewerker Guus Benoist en Justin Brouwer zorgen voor het beheer en onderhoud van het sportpark, ondersteund door Frank Wijnen, Mounir Kaddour, Robbie Zwaneveld en Marcel Wagenmakers.  

Partners van sportpark de Eendracht: