Voor sportlessen kunt u terecht in Spark United, het multi-verzamel sportgebouw van ... >>
Vanaf 4 oktober (10.00) wordt er elke woensdagochtend een wandeling door de Tuinen van ... >>
In samenwerking met de NOC*NSF is er voor de sportverenigingen in Nederland een structuur ... >>
Websites voor het centrale sportgebouw Spark United en de nieuwe buurt OV-dienst Vervoer ... >>
De Vereniging voor Besloten Vervoer Tuinen van West (Vervoer TvW) rijdt aanvullend op ... >>
 

De belangrijkste pijlers van het parkmanagement

1. Sportprogrammering
Het gebruik van het Sportpark wordt geoptimaliseerd. Zowel overdag, als ’s avonds als in het weekend zijn er tal van mogelijkheden om op het sportpark te sporten en te bewegen. Het sportaanbod wordt verbreed zowel voor de georganiseerde sport, de schoolsport en voor de individuele sporter (omwonenden, bewoners van Geuzenveld als de individuele Amsterdammer).

2. Verenigingen
Het Sportpark is een aantrekkelijke locatie voor de huidige sportverenigingen die op de Eendracht sporten als voor nieuw te vestigen sportverenigingen.

3. Bereikbaarheid
Het Sportpark is voor iedereen goed bereikbaar per openbaar vervoer. Door het verdwijnen van Bus 21 is Stichting Sportpark De Eendracht in samenwerking met de wijkvereniging en de Ondernemersvereniging Tuinen van West met de besloten vervoersvereniging Tuinen van West gestart.

4. Veiligheid
Sportpark de Eendracht is een veilig park waar iedereen van jong tot oud, overdag en ’s avonds naar toe durft te gaan. Het Sportpark heeft een veilige en aantrekkelijke uitstraling.

5. Marketing en Communicatie
Er wordt gestreefd naar een modern aantrekkelijk sportpark, afgestemd op de wensen van verschillende groepen potentiele gebruikers. Bij de ontwikkelingvan het sportpark wordt door middel van communicatie getracht alle interne- en externe doelgroepen te informeren en te betrekken waar dat kan bij de ontwikkeling van het sportpark.
 

Partners van sportpark de Eendracht: