Corona virus update t.b.v. gebruikers Sportpark De Eendracht en Spark United;

De regering, het RIVM en de gemeente Amsterdam hebben ivm het coronavirus opgeroepen tot de volgende maatregelen;

* Werk waar mogelijk thuis en blijf thuis waar mogelijk, vermijd onnodig contact (denk aan videobellen, skype voor overleg).
* verbod op samenkomsten tot 1 juni 2020
* Tot en met 6 april:
* Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht;

* Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;
* Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden;
* Op bovenstaande wordt gehandhaafd;
* Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen;
* Op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen voor de sportwereld verlengd worden;
* Tot 1 juni kunnen er geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien worden georganiseerd.
* Horecagelegenheden worden gesloten, dus ook de clubgebouwen op ons terrein blijven gesloten.

Wat is het gevolg voor het sportpark en Spark United;

Het sportpark is gesloten en er is geen beheerder aanwezig. De sportlessen en alle activiteiten in Spark United zijn vooralsnog  in ieder geval opgeschort tm 6 april 2020. Toegang tot het sportpark is uitsluitend mogelijk op afspraak met ondergetekende.

Conform de richtlijnen vanuit de sportbonden, regering, gemeente Amsterdam en het RIVM blijven ook de clubgebouwen op het park tot tenminste 6 april 2020 gesloten, hou wel rekening met tm 31 mei 2020. Zie ook de verklaring van de KNVB https://www.knvb.nl/nieuws/betaald-voetbal/competitiezaken/59717/corona-maatregelen-voor-betaald-voetbal-onveranderd

Verspreiding van het virus gaat via menselijk contact, dus probeer contact zoveel mogelijk te vermijden, is het niet nodig om weg te gaan, blijf thuis. Zorg voor uw naasten en blijf kalm.

Daarnaast blijft ‘t advies:
– Was veelvuldig je handen.
– Schud geen handen, geef geen knuffels en zoenen.
– Hou 1,5 meter afstand
– Hoest/nies in je elleboog.
– Gebruik papieren zakdoekjes.

Bij vragen of opmerkingen, graag contact opnemen met Liesbeth Wit, Operationeel manager, via liesbeth@sportparkdeeendracht.nl of 06 41165173

Pin It on Pinterest

Share This