Vertrouwenspersoon

In samenwerking met de NOC*NSF is er voor de sportverenigingen in Nederland een structuur opgezet om seksuele intimidatie, pesten en discriminatie in de sport te voorkomen en waar nodig is hulp te bieden. Ook Sportpark De Eendracht sluit zich aan bij dit beleid.

Grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesten en discriminatie, komt overal voor: op het werk, in de disco, op school en helaas ook in de sport. Als je er mee te maken krijgt is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Of gewoon een luisterend oor. Voor iedereen in de sport heeft NOC* NSF in al die gevallen een aantal vertrouwenspersonen en adviseurs beschikbaar.

Wat is seksuele intimidatie? Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Seksuele intimidatie is een breed begrip en wordt verschillend beleefd. Er zijn voorbeelden waarbij de een er geen problemen mee heeft, maar de ander wel. Denk daarbij aan schuine grappen of opmerkingen over iemands lichaam, een klapje op de bil of een arm op de schouder. Dit dient op te houden als degene die het ondergaat duidelijk maakt het niet leuk te vinden. Er zijn ook vormen van seksuele intimidatie die altijd ongewenst zijn. Er bestaat geen twijfel over of ze wel of niet mogen. Bijvoorbeeld mensen begluren in de kleedkamer of douche, aanranding en verkrachting. Dit moet niet alleen ophouden maar er moet ook tegen de pleger op worden getreden.

Plegers en slachtoffers. Seksuele intimidatie komt voor in alle takken van sport. Het kan vrouwen en mannen overkomen, kinderen en volwassenen. Wel zijn er groepen die meer risico lopen dan anderen, namelijk kinderen en vrouwen. Plegers van seksuele intimidatie kunnen sporters, trainers of andere begeleiders in de sport zijn. Ook hier gaat het zowel om mannen als om vrouwen. Meer mannen dan vrouwen.

Signaleren en praten. Iedereen die sport, heeft het recht dit uit te oefenen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren.

Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van seksuele intimidatie kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Er over praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn met iemand te spreken die hiervoor speciaal is opgeleid. Kijk voor meer informatie op de website van Centrum Veilige Sport Nederland.

 

Pin It on Pinterest

Share This