Parkmanagement

Stadsdeel Nieuw-West wil van Sportpark De Eendracht een innovatief, eigentijds en levendig sportpark maken, dat een belangrijke link heeft met de omliggende buurten. Hiervoor is een organisatie vereist welke snel kan inspelen op trends en ontwikkelingen. En een organisatie waarin efficiënt en slagvaardig kan worden gewerkt.

Stichting Sportpark de Eendracht

Het parkmanagement is organisatorisch belegd bij Stichting Sportpark De Eendracht. De stichting heeft een exploitatie- en huurovereenkomst met Stadsdeel Nieuw-West. De stichting heeft gebruiksovereenkomsten met verenigingen en andere sportorganisaties. Met sport als middel probeert de stichting daarnaast allerlei sociaal-maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Organisatie

Directeur-bestuurder Menso de Maar geeft leiding aan de stichting. Operationeel sportparkmanager Liesbeth van de Leur stuurt het gehele sportpark centraal aan en zorgt voor afstemming van het gebruik van het sportpark door verenigingen, marketing van het sportpark, het onderhoud, de evenementen, de verhuur en de samenwerking tussen de verschillende partijen op het park. Parkbeheerder Guus Benoist zorgt met zijn team voor het beheer en onderhoud van het sportpark. Monique van Liempt gaat over de horeca in sportverzamelgebouw Spark United.

Pin It on Pinterest

Share This