De belangrijkste pijlers van het parkmanagement

1. Sportprogrammeringg

Het gebruik van het Sportpark wordt geoptimaliseerd. Zowel overdag, als ’s avonds als in het weekend zijn er tal van mogelijkheden om op het sportpark te sporten en te bewegen. Het sportaanbod wordt verbreed zowel voor de georganiseerde sport, de schoolsport en voor de individuele sporter (omwonenden, bewoners van Geuzenveld als de individuele Amsterdammer).

2. Verenigingen

Het Sportpark is een aantrekkelijke locatie voor de huidige sportverenigingen die op de Eendracht sporten als voor nieuw te vestigen sportverenigingen.

3. Bereikbaarheid

Door het verdwijnen van Bus 21 is Stichting Sportpark De Eendracht in samenwerking met de wijkvereniging en de Ondernemersvereniging Tuinen van West met de besloten vervoersvereniging Tuinen van West gestart. Bezoekers van Sportpark de Eendracht kunnen vanaf de bushalte aan de Aalbersestraat, Station Halfweg-Zwanenburg of eindpunt tram 17 in De Aker met de buurtbus worden opgehaald.

4. Veiligheid

Sportpark de Eendracht is een veilig park waar iedereen van jong tot oud, overdag en ’s avonds naar toe durft te gaan. Het Sportpark heeft een veilige en aantrekkelijke uitstraling.

5. Marketing en Communicatie

Er wordt gestreefd naar een modern aantrekkelijk sportpark, afgestemd op de wensen van verschillende groepen potentiele gebruikers. Bij de ontwikkelingvan het sportpark wordt door middel van communicatie getracht alle interne- en externe doelgroepen te informeren en te betrekken waar dat kan bij de ontwikkeling van het sportpark.

Pin It on Pinterest

Share This