Duurzaamheid

Stichting Sportpark De Eendracht wil Sportpark de Eendracht steeds duurzamer maken via het programma ‘De Kracht van Eendracht’. In dit programma is een aantal projecten te onderscheiden die allemaal in het teken staan van ‘Op naar CO2-neutraal’.

Energie besparen

We gaan energie besparen door het (beter) isoleren van de gebouwen op het sportpark en door de conventionele verlichting te vervangen door led-verlichting, zoel binnen als buiten.

Duurzame energie en warmte

We willen met een captatienet, zonneboilers, warmtepompen, zonnepanelen en zonnecollectoren van het gas af op Sportpark de Eendracht.

Mobiliteit

Met de elektrische buurtbus en onze leenfietsen bijdragen aan schonere kilometers in de wijk Geuzenveld en Tuinen van West.

 

Afval

Voor bijna alle gebruikers op het sportpark verricht Stichting Sportpark De Eendracht de afvalverwerking. Papier en karton worden apart ingezameld. Het restafval wordt door de firma Beelen in hun afvalwerkingsproces in reststromen gescheiden.

Pin It on Pinterest

Share This