Aanmelden sociaal maatschappelijke (sport/buurt) initiatieven

21 februari 2022

Mochten er vanuit de clubs of vanuit de buurt ideëen zijn, initiatieven leven, of er iets gestart wordt, meld dit dan gerust bij Liesbeth. Wij hebben vanuit onze exploitatie overeenkomst met de gemeente Amsterdam ook de opdracht om het sportpark een plaats te laten zijn voor iedereen in Nieuw-West.

Zo is het sportpark nu ook de thuishaven voor het Moedernetwerk en de Actieve vaders Geuzenveld. Het moedernetwerk ondersteunt moeders in de zorg voor hun gehandicapte kind en biedt bij ons op het park wekelijks een sportuur aan waarin de kinderen onder individuele begeleiding binnen hun kracht kunnen bewegen. Actieve vaders Geuzenveld heeft de stichting benaderd om met zijn groep te mogen sporten en samen te komen. Twee keer per week sport er nu een grote groep buurtvaders buiten en binnen, t.w. op dinsdag en vrijdagavond om 1900 uur. Gezellig meedoen kan altijd, bel Touafik op 0641733607.

Een ander voorbeeld is onze ondersteuning bij Dolly’s zorgtuin. Dolly is een buurtbewoonster die contact met de stichting heeft gezocht voor het opzetten van een zorgtuin. Zij heeft op Tigeno een tuintje, welke zij wil openstellen voor de buurt. Mensen die het leuk vinden om in de tuin te werken, groepjes die activiteiten daar willen organiseren, organisaties die daar projecten willen starten zijn van harte welkom. Vanuit de stichting leggen wij verbanden met diverse organisaties en bewoners uit Nieuw-West. Ook onze sporters zijn van harte welkom in Dollywood.

En er is altijd plaats voor meer moois!

Pin It on Pinterest

Share This