Inclusie en Veiligheid op Sportpark de Eendracht

23 mei 2022

Beste gebruiker van Sportpark de Eendracht,

Nu we ca 20 gesprekken hebben gevoerd met de diverse gebruikers en clubs omtrent het thema inclusie en veiligheid op ons mooie Sportpark de Eendracht kunnen we melden dat we erg blij zijn met het enthousiasme en de toezeggingen tot aansluiting voor het convenant waar wij naartoe werken. De ideeën en feedback die ter sprake zijn gekomen zijn erg waardevol om te komen tot een nieuwe manier van onderlinge samenwerking. In aanloop van volgende week ontvangen jullie de uitkomsten van de belangrijkste constateringen op het sportpark. Op de bijeenkomsten zullen we nader kennis maken met elkaar.

Vervolg:
In de komende weken zullen wij de vertegenwoordigers die wij nog niet hebben gesproken inplannen en de eerste gezamenlijke bijeenkomsten organiseren.
De gemeente Amsterdam en de stichting zijn zeer blij met deze eerste resultaten. Vanuit jullie komen de ideeën, vanuit jullie wordt het park een nieuw gezicht gegeven en de onderlinge banden aangetrokken.
Op de bijeenkomsten zullen we kennismaken met elkaar, de punten die jullie belangrijk vinden concretiseren en naar het convenant toewerken.
Zet alvast in je agenda, data voor de gezamenlijke bijeenkomsten:

Donderdagavond 16 juni 19:30 uur
Zaterdagochtend 25 juni 10:30 uur

Wij hopen op deze dagen van iedereen een afvaardiging te verwelkomen, waar het plaats vindt, maken we tzt nog bekend.

Heb je nog vragen, opmerkingen dan kun je deze altijd nog kwijt bij één van ons.

Tot snel!

Groet
Redouan & Liesbeth

(Redouan is te bereiken op redouan.allaoui@hotmail.com 0683578019)

NB deze bijeenkomsten zijn uitsluitend bedoeld voor verenigingen en sportaanbieders gevestigd op Sportpark de Eendracht

—— English 

Dear All,

Now that we have had about 20 conversations with the various users and clubs about the theme of inclusion and safety at our beautiful Sports Park de Eendracht, we can report that we are very happy with the enthusiasm and the commitments to join the covenant we are working towards. The ideas and feedback that have been discussed are very valuable in arriving at a new way of working together. In the run-up to next week you will receive the results of the most important observations at the sports park. We will get to know each other better at the meetings.

Follow-up:
In the coming weeks we will schedule the representatives we have not yet spoken to and organize the first joint meetings.
The municipality of Amsterdam and the foundation are very happy with these first results. The ideas come from you, from you the park is given a new face and the mutual ties are tightened.
At the meetings we will get to know each other, concretize the points that you consider important and work towards the covenant.
Put the dates for the joint meetings in your agenda:

Thursday evening 16 June 19:30 pm
Saturday morning 25 June 10:30 am

We hope to welcome a delegation from everyone on these days, we will announce where it will take place in due course.

If you have any questions or comments, you can always ask one of us.

See you soon!

Greeting
Redouan & Liesbeth

(Redouan can be reached at redouan.allaoui@hotmail.com 0683578019)

 

Pin It on Pinterest

Share This